wow !Institut ideologické indoktrinace? «

Vítejte v Institutu ideologické indoktrinace

Jak je všeobecně známo, spiknutí žádnou společnou ideologii nemá. Čím tedy chce indoktrinovat masy? K čemu slouží tyto stránky?

To se zde samozřejmě nedozvíte, protože jde jednak o tajné informace, ale především ani spiknutí nevyzradí své know-how zadarmo kdejakému troubovi.

Spiknutí sice postrádá ideologii, ale zato mezi spiklenci najdeme celou řadu ideologů. Ti usoudili, že pro nebožáky, kteří dosud svůj život cele neodevzdali spiknutí, je nutné vypracovat jakousi brožurku či návod, jak se spiklencem stát. Nejlepší volbou pro obsah takové brožurky jsou po vzoru Životů svatých životopisy jednotlivých významných spiklenců, informace o jejich oblíbených jídlech či fotografická dokumentace jejich oblíbených spikleneckých nástrojů. Za poněkud dekonspirativní ideologové dlouho považovali informace o svých inspiračních zdrojích, tedy oblíbené literatuře, filmech, sexuálních polohách či historických vzorech. Ale i toto tabu bylo nakonec prolomeno a vy můžete na stránkách institutu ideologické indoktrinace nalézt všechno to, o čem jste nikdy ani nedoufali, že se dozvíte.

Dosud se však nepodařilo zkompletovat materiály, které zamýšlíme presentovat. Omluvte tedy, prosím, nefunkční odkazy v následujícím seznamu, není to tentokrát mimořádně schválnost.

Jak ostatně rád říká Aligátor, interpretace inherentní inkonsistence jakožto dezinformace je inkonsekventní, neboli lidskou řečí, některé chyby jsou opravdu chyby.

Stránky Institutu ideologické indoktrinace též svědčí o úporné snaze spiknutí stát se respektovaným think tankem. Tyto snahy jsou však zatím vpodstatě marné a spiknutí nedokáže přesvědčit okolí, že není spíš jen think tricycle.

Tipy:

Základní přehled o informacích zveřejněných Institutem ideologické indoktrinace získáte zde, případně kviknutím na titulek na horní liště. (Pokud vám není jasná pokročilá navigace používaná v Institutu ideologické indoktrinace, podívejte se na nápovědu.)


Zenová indoktrinace:

 • O smyslu spiknutí
 • Nábor
 • O naprosté pravdě
 • O odpovědnosti
 • Základní informace

  Důležitým informačním zdrojem je Velká kronika spiknutí, záznamy o našich nepřátelích, které postupně odtajňujeme, a organizační poznámky, které metodicky vedou, ideologicky formují a histologicky neškodí.

  Spiklenci doporučují

  Jen hlupák popírá inspiraci, kterou našel jinde. Tvůrci stránek Institutu ideologické indoktrinace musí často čelit tomu, aby jejich "inspirovanou tvorbu" nepokládal někdo jiný za "krádež duševního vlastnictví".

  Jeden z nejpůsobivějších projektů, kterými se vůbec lze inspirovat, jsou bezpochyby stránky Zapato Productions Intradimensional. V zahraničí se nic podobného nevyskytuje. V České republice prosluly myšlenky Vesmírných lidí, které si díky vynikajícímu marketingu a mimořádné kvalitě stránek vydobyly značnou proslulost.

  Neodkázat na stránky o Stierlitzovi by bylo trestuhodné.

  K nezapomenutelným a nevysychajícím zdrojům inspirace ovšem patří také komiksy o Ripovi a dalších milých stvořeních.

  A o spoustě věcí se zmiňujeme na různých dalších místech, jak jste si jistě všimli.

  Přidejte se ke spiknutí

  Kdo by netoužil stát se jedním z těch, kteří osm a půl hodiny denně ovlivňují světové dění? Patříte-li k odvážlivcům, toužícím přidat se k opravdové moci, stačí jen docela málo. Jděte na osamělé místo, zvolte výrazný krajinný prvek (ptačí budku, zaparkovaný automobil, jeskyni apod.) a uschovejte v jeho blízkosti stokorunu. Některý z našich zástupců, který vás právě sleduje, podá zprávu ústředí. Pokud zodpovědní činitelé usoudí, že jste hodni stát se spiklenci, stokoruna bude použita na fondy spiknutí a vy budete včas vyrozuměni. Pokud se vám nikdo neozve, běžte zkontrolovat, zda je stokoruna dosud na místě. V takovém případě o vás spiknutí nemá zájem a budete v nejbližší době zlikvidováni naším pracovníkem panem Snášelem.
  Doufáme, že se vám tato presentace práce Institutu ideologické indoktrinace bude líbit. Tým, který stránky připravil, se pokusil vyvarovat chyb, kterých se dopustili designéři stránek spiknutí. Stránky se snaží dodržovat alespoň ty standardy, o kterých jsme byli informováni. Doufáme též, že výzdoba klikvemi zalahodí oku každého znalce, rafinované metody navigace zpřístupní stránky pro snadné použití a zaříkávání, kterým jsou stránky opatřeny, znemožní hackerům jakékoli škodlivé manipulace.
  Někdo, kdo smí mluvit za spiknutí