Dirkův blog

Malá reklama na šílenství

Noc, pátek 27. 3. 2009
Vždycky, když mi začne připadat, že jsem méně "normální" než okolí, vyvede mě z míry nějaký opravdový šílenec.

V Misantropově zápisníku, blogu, který pravidelně čtu, byl před nedávnem odkaz na naprosto úžasné veledílo, komiks Šeré zjevy.

Podívejte se rovnou na díl Šeré zjevy dusí husu a pochopíte mé nadšení.

Nebo taky ne.

Ale mě vzali za srdce a rád jim také udělám malou reklamu. Gingeloš bangeloš, šerý zjevoš příteloš.

Konec vysílání.

[1] Elvis mail wow
Milý příteli,

řekl bych, že jste rezignoval na své zásady literárního gangsterství. Jak si jinak vysvětlit úplnou absenci komentářů k textům samotným? Nebo alespoň zvědavé otázky, třeba proč v šerých dílech z Puchejře není Stýblo, proč je geolog z dílu Pod převisem tak podobný Žralokovi (včetně úsměvu Mony Lisy), proč v některých dílech, které by si to zasloužili, není na obrázku s Danovým posledním slovem explicitně připsáno "vztyčený prst varuje", nebo třeba co o autorově probouzející se počítačové závislosti vypovídají popisky "Mlha, Hmla a HTML" v díle Stěhování piana.

Tohle je skutečně jen bohapustá reklama, aby každý klikl a podíval se -- ale copak takto Spiknutí pracuje? Uvést lid na scestí, a bez kontextu a komentáře?


Aktuální články   Zpět   Mail   RSS   Dirkův web   Hlavní stránky spiknutí

Archiv:

2010: březen duben srpen říjen

2009: březen duben září říjen listopad

2008: leden prosinec

2007: prosinec

2006: leden březen prosinec

2005: prosinec