Zákaz vstupu Janu Amosi Komenskému

Letmá logika aneb chvála chaosu a chyb

Někteří z nás tvrdí, že vše, co je potřeba říci o letmých úvodech, je obsaženo v autorském manifestu. Přesto snad stojí za to vysvětlit, proč jsme pro letmé úvody zvolili takovou strukturu, jakou mají.

V dnešní době existuje mnoho kvalitních učebnic lineární algebry a algebry, takže se psaní dalších může jevit přinejmenším nadbytečné. Letmé úvody ale nejsou v pravém smyslu učebnice. Letmé úvody představují ryzí pedagogické násilí. Jsou plné chyb, jejich struktura je zmatená, spoustu důležitých věcí opomíjejí a věnují se marginálním problémům. Autorský tým je totiž toho názoru, že běžní studenti se takřka nemají příležitost naučit, jak se matematika doopravdy "dělá" -- učebnice je provedou po dobře promyšlené a desítkami pedagogů uhlazené cestičce, takže se nebohý student může jen obdivovat důmyslné a rafinovaně budované stavbě celé teorie. Důsledkem je často neblahý nedostatek vlastní iniciativy a snahy samostatně přemýšlet.

Na rozdíl od čtenářů běžných učebnic žádný čtenář letmého úvodu nedokáže zbavit nutkavého pocitu, že je všechno špatně, nic nevychází, že zůstalo něco nedokončeno nebo se stranou zájmu ocitlo to nejpodstatnější. A v tom se čtenář nemýlí, protože by bylo zbytečné duplikovat to, co může najít jinde. Letmé úvody tak nakonec stejně doženou své čtenáře do náruče těch správných a pedagogicky kvalitních učebnic, zanechají však v každém jiskérky nejistoty a pochybností, které doutnají i při čtení učebnic opravdových. Čtenáři letmých úvodů úpěnlivě hledají a porovnávají jednotlivé učební texty, nevěří ničemu, propadají panice a nakonec jsou svou zoufalou situací donuceni sami přemýšlet. Uchopí tužku a papír a začnou s dosud neznámou činností -- s vlastní matematickou prací.

Zbývá snad jen dodat, že postupy použité při psaní letmých úvodů byly vyzkoušeny na živých studentech při tajném podzemním semináři. Při těchto pokusech nebylo zraněno žádné zvíře a všichni přednášející (kterých bylo většinou jen o málo více než zúčastněných studentů) se chovali humánně a v souladu s ženevskými konvencemi. Většina studentů, kteří seminářem prošli, přešla na jiné studijní obory, často i do jiných měst či dokonce jiných zemí. Vedoucí semináře byl za svou pedagogickou činnost po zásluze vyznamenán a odměněn, jeho jméno bylo přečteno v denním rozkaze před nastoupenou (popravčí) četou. Ostatním účastníkům semináře zbyly jen ruce mastné od křídy a nenávist k Janu Amosi Komenskému.ZPĚT na stránky letmých úvodů nebo za jinými krásami spiknutí.


Stránka byla vytvořena editorem vim, dostupným zde.