industrial waste land
vchod do pustiny
Spiklenecký výlet po místech nevšední krásy, do míst kde kde příroda a člověk tvoří jednotu.
industrial waste land = pašácké místo (transl. Roza L.)
web + photo : Roza L.