wow !Institut ideologické indoktrinace # texty? «

Záznam ze zasedání inkviziční komise marketingového oddělení Institutu ideologické indoktrinace

Autor: Někdo, kdo smí mluvit za spiknutí & Oblast: Vnitřní záležitosti spiknutí

Složení inkviziční komise:

Vrchní inkvizitor (jeho identita je tradičně utajena a pokud musí být osloven jménem, z historických důvodů je označován Biggles), levý přísedící inkvizitor Michail Bakunin, pravý přísedící inkvizitor Lev Davydovič Trockij.

Vyslýchaný:

Lars, zaměstnanec spiknutí, pracovním zařazením tvůrce webových stránek.

Přítomní:

Svědkové, biřici, platící obecenstvo, nepřátelští zvědové.

Místo konání:

Závodní jídelna Institutu ideologické indoktrinace, několika vtipnými úpravami (s využitím kuchyňských a úklidových prostředků) přeměněná v mučírnu.

Čas konání:

Utajen.

Zápis průběhu jednání:

Jednání se řídí rituálními pravidly. Do prázdné, mučícími nástroji vybavené jídelny vstupuje napřed jeden z biřiců a přesvědčuje se na vlastní oči, že v ní není nikdo, kdo nemá s jednáním nic společného. Nato přivádí inkvizitory, napřed levého přísedícího, pak pravého přísedícího a nakonec vrchního inkvizitora. Uvádí je k jejich místům, zasedací pořádek je zjevný. Lavice i stoly jsou zapůjčeny z depozitáře Torquemadovy nadace díky laskavosti nočního vrátného p. Guitieréze.

Inkvizitoři usedají a vrchní biřic otvírá vstupní dveře, třemi údery halapartnou o zem dává najevo, že zasedání za chvilku začne, načež dovnitř vpouští další zúčastněné.

Když jsou všichni na svých místech a zájemci o osvěžující nápoje jsou obslouženi, pohůnci přinášejí v poutech zavinutého vyslýchaného.

Z historických důvodů každá inkviziční komise presumuje vinu jak vyslýchaného, tak i ostatních zúčastněných. Bití a mučení v průběhu jednání je běžné a bude tudíž zmiňováno jen tam, kde dojde k mimořádně nechutným násilnostem.

Výslech je veden v ruštině, neboť obviněný Lars jakožto zavilý stalinista odmítá jiným jazykem mluvit. Překlad do češtiny zkontroloval a mírně redigoval Dirk, který prohlašuje, že v říjnu 1987 přečetl celé číslo Ogoňku.

Vrchní biřic: Totě on, vaše excelence, onen muž, jejž prověřiti a okem pravdy milovným změřiti nech ať se vám líbí.

Vrchní inkvizitor: Víš-li pak, nezdárníku, pročež oko naše bystré a ruka naše přísná dopadly na tebe a tvá záda k zemi schýlily ranami krutými?

Vyslýchaný: Abych nevěděl a původce svých běd neznal! Však oni to jsou, kdo zde přisedají, tváře zachmuřené kápěmi skrývají, kápěmi od molů prožranými, ze Španělska přivezenými.

Hle, tady ten, Leo Davydson, prý maršál sovětské branné moci! Já pravím vám, zrádce je to a revizionista, jako všichni z třetí Internacionály zradil proletariát, ve slunném Mexiku se povaloval, na Otce lidu, Stalina jasného, milovaného, špínu kydal, kde mohl, pracujícímu lidu uškodil. I jeho jméno o něm vypovídá: sionista špinavý, Davidův syn. Známe jeho permanentní revoluci: Tequilla Sunrise k snídani, Margarita k obědu, ale k večeři, špinavý zrádče a odpadlíku, k večeři dostaneš Mercaderův cepín!

L.D. Trockij, pravý přísedící (zlostně vyskakuje a křičí): A kde jsi byl ty, cucáku, když jsme Wrangela hnali přes Červenou Rus do Polska? Kde jsi byl, když jsme s Buďonným vypráskali Pilsudského? Učil ses SQL a programoval jsi pornostránky, vždyť to každý ví. A navíc jsi impotent a teplouš! Nahou Stalinovu fotku máš na nočním stolku, a kdo ví, k jak hnusným orgiím ji používáš. A Leninovy spisy jsi četl jen ve zjednodušeném výkladu pro základní školy, ty analfabete!

Vrchní inkvizitor: Posaďte se laskavě, přísedící po mé pravé ruce, a nepropůjčujte ústa svá k daremnému žvanění. To, z čehož vás obviňuje, není předmětem jednání, navíc celý tribunál, pardon, inkviziční komise, je v úplnosti seznámena s vaším odporem k Margaritám, takže je zjevné, že vyslýchaný vás pomlouvá zcela inkonsekventně, inkoherentně a drze.

Biřicové a pohůnci, uštědřete za tato lživá slova vyslýchanému drážďanský štulec.

Vyslýchaný: Nechte mě, zvířata nelidská. (Výkřiky a chroptění.) A ten druhý není o nic lepší, anarchista prý, ale v srdci svém je to buržuj a zaprodanec! Stalinské moci se vysmál, vysmál se státu, vysmál se těm, kteříž se o správnost našich kroků a myšlenek starají, jakož je svatá Čeka mezi nimi na prvním a nejpřednějším místě, Bůh chraň a všichni svatí velebte pracovníky Čeky a Felix Edmundovič Dzeržinskij ať nad námi bdí.

Vrchní inkvizitor (k levému přísedícímu): Projevíte snad jakoukoli intenci vyjádřit se k této blasfemii?

M. Bakunin, levý přísedící: Nikterak nehodlám tento výlev komentovat, vaše excelence.

Vrchní inkvizitor: Opakuji, vyslýchaný: jsi-liž si vědom obvinění, kteráž vznesena proti tobě? Nekydej špínu a promluv jako muž!

Vyslýchaný: Samé nesmysly a kecy, kterými mě tihle sionisti a revizionisti chtějí zbavit výnosného místa!

Vrchní inkvizitor: Předstup, vrchní biřici, a račiž přečíst seznam obvinění.

Vrchní biřic (zpěvavým, ale mírně bojácným hlasem): Lars, beze přízviska a jména po otci, obviněn jest a před komis inkviziční pohnán, že webové stránky spiknutí zavrženíhodným způsobem tvořil, jakož i standardův webových znectil a pokálel, o vzhled webu nestaralž se nic, spiknutí ostudu způsobil.

Jakož i item je pohnán před komis inkviziční, že pro web nevhodnou hostingovou firmu vybrav, radoval se v srdci svém, že stránky spiklenecké oko žádné nespatří.

Jakož i item je pohnán před komis inkviziční, že esenciálních informací povrhnuv, na web je neumístil, ututlav je, příznivce spiknutí vystavil nepřátelům všanc.

Jakož i item pohnán před komis inkviziční, že zdrojův z internetu použil, jimž vlastník jest určen a dán, a takto právo k intelektuálnímu vlastnictví znectil a pokálel.

Totě seznam a výčet obvinění, kteráž na hlavu vyslýchaného padají.

Vrchní inkvizitor: Tak co, ty lidský odpadku, ty nehodný slitování, pročpak jsi vybral jako webhostingovou firmu zrovna pipni.cz, když provoz její jen mizerie provází?

Vyslýchaný: Na provoz webu jsem nedostal žádné peníze. Dirk sice zaplatil doménu, ale musel jsem hledat hosting, který bude zadarmo. pipni.cz je k tomu účelu nejvhodnější.

Vrchní inkvizitor: Povolejte jako svědka Dirka.

svědek Dirk (předstupuje před inkviziční komisi značně bojácně, sváteční šaty jsou mu malé, obzvlášť v pase, uklání se devótně vrchnímu inkvizitorovi i přísedícím a vrhá nenávistné pohledy na vyslýchaného): Jsem tu, abych svým slovem potvrdil, co potvrzeno býti má, vaše excelence.

Vrchní inkvizitor: Jestiť tedy pravdou, že tento muž nedostal na provoz webu žádné peníze?

svědek Dirk: Ne, to pravda není. Vlastně je, ale bylo to jinak. Vlastně to bylo tak, že peníze byly, ale on je nechtěl. No, bylo to tak, že...

Vrchní biřic: Mám vésti svědka k pořádku, vaše excelence? Blábolí jako úplný kretén.

Vrchní inkvizitor: Nechtež jej mluviti, jak umí. Kreténství a žvanivosť jsou jeho přirozeností.

svědek Dirk (v absolutní panice, celý se třese): Jednou, v čajovně, jsem říkal, že mi všichni dluží, že mají giri, že to já jsem ten kapitální pašák, co doménu pořídil. A oni se smáli, že doménu máme, ale nikdo ji nehostuje, jenže Kapitán Z se mě zastal a nabídl, že nějaký hosting zaplatí. A taky řekl, a to je pravda, všichni to slyšeli, že kdybychom chtěli třeba domény spiknuti.hu nebo sprisahanie.sk, že všechno koupí, že bral prémie a tak.

Jenže Lars řekl, že né, že přece jsou i hostingy zadarmo, a že je to lepší.

Vrchní inkvizitor: Trváte na svém slově, svědku? (Dirk horlivě kývá hlavou a snaží se něco blekotat.) Propusťte toho blba nechutného a povolejtež Kapitána Z, aby dosvědčil jeho slova.

svědek Kapitán Z: Dosvědčuji v plnosti, co řekl Dirk.

Vrchní inkvizitor: Slyšel jsi, vyslýchaný, ty výlupku nectnosti, odporný očím každého čestného spiklence, co svědci doložili? Peníze na placený hosting jsi mohl dostat, tak proč jsi je nepřijal?

Vyslýchaný: Peníze jsou buržoazní přežitek. Přijde den, kdy masy svrhnou tyrany a všechen hosting bude zadarmo. Nebudu udržovat buržuje na koni mrzkým penízem od Kapitána Z! A navíc, pipni.cz má tak nekvalitní služby, že dokáže naše aktivity utajit lépe, než sebelepší šifrovací systém.

Vrchní inkvizitor (očividně zaražen, argument o utajení na něj zapůsobil): Nechmež tedy tento bod obžaloby a ptejme se jinak. Ty, slizský slimejši, jsi nedodržoval žádný z webových standardů, dokonce se tím chlubíš!

Vyslýchaný: Standardy! Jen kupa nesmyslů. Prohlédl jste si náš web a viděl jste, co na něm je? No já vím že ano, sám jsem vám to ukazoval...

jeden z pohůnků (uštědřuje vylýchanému prudkou ránu přímo do obličeje a důrazně šeptá): Vrchního inkvizitora je náležité oslovit "vaše excelence", dobytku.

Vyslýchaný: Sám jsem vám to ukazoval, vaše excelence. Vy třeba používáte prohlížeč Galeon. Ten je sice úplně příšerný, ale naše stránky v něm vypadají docela dobře.

Vrchní inkvizitor (uspokojeně pokyvuje): Ba, to není věru úplnou nepravdou, co díš, dobytku nectný.

M. Bakunin, levý přísedící: Vaše excelence, tohle je snad i pravda. Ale to podstatné je třetí obvinění, nenechme se ukolébat jeho klamně poctivým vzhledem. Lotras je to, nic méně!

Vrchní inkvizitor (Bakuninova poznámka mu vrátila neústupný a drsný výraz): Tak, pravdu dí můj přísedící po levé ruce, ale před tím, než se na třetí obvinění tázati budu, tu věc s porušováním práv k intelektuálnímu vlastnictví prošetříme.

Vyslýchaný: Co to?

Vrchní inkvizitor: Porušování práv k intelektuálnímu vlastnictví, ty štěnice jedna! Používal jsi na našem webu texty a obrázky, které jsi našel někde na síti, disclaimerem opatřené, že je takto používat nelze! Některé byly chráněny copyrightem a nebo autorským právem!

Vyslýchaný: Tamtoho anarchisty, toho Bakunina, se ptejte! (jeden z pohůnků přikročí a tváří se výhružně) Vaše excelence, chtěl jsem říci vaše excelence, ptejte se tamtoho, vaše excelence! (pohůnek upokojen správným oslovením vrchního inkvizitora se vrátí na místo, ale knutu nepouští z pěsti)

I tuten mi říkal, Bakunin, anarchista, sám mi to říkal, že majetek je buržoazní přežitek a na internetu co dělat nemá. I tam ten, Leo Davydson, ač sionista a revizionista, o majetku křivě mluví. Právo autorské, item kopyrajt, zvrhlostí a nemravností jest. Příběhy si lidé vyprávějí, disklejmrem neověšují. Co zaslechnu, dál vyprávím. Co na webu najdu, sám použiji. Toť pravda a vidím to jako správné.

Disklejmry a kopyrajty jsou poslední snahou buržujů srazit světový stát dělníků na kolena, ale to se jim nikdy nepodaří! Co na internetu jest, pro všechny jest, a každý podle své chuti a schopností toť zmnožuje, vylepšuje či zhoršuje, pro svůj prospěch i pobavení mění a upravuje.

L.D. Trockij, pravý přísedící (šeptem k Bakuninovi, je slyšet málo a nezřetelně): ...nemohli... Ne, ne, to bychom nenašli, protože...

Vrchní inkvizitor (pobouřeně): Jest zásadou tribunálu, pardon, inkviziční komise, že jednání je vedeno veřejně, tedy nahlas!

L.D. Trockij, pravý přísedící: Vaše excelence, doporučuji stáhnout tento bod obžaloby. Kdyby se spiknutí chovalo korektně v otázkách nároků a práv spojených s intelektuálním vlastnictvím, na našem webu by toho mnoho nezbylo.

Vrchní inkvizitor: To je podstatný argument. Hm, ale nějaké vhodné právní zdůvodnění, čistě kvůli zápisu. Což třeba, ééé, obvinění z porušování práv k intelektuálnímu vlastnictví na internetu je staženo, neboť toto počínání vyslýchaného bylo k užitku spiknutí, a podle zásady účel světí prostředky je provinění posouzeno jako nepodstatné.

M. Bakunin, levý přísedící (podlézavě): Geniální!

Vrchní inkvizitor: A teď tedy poslední obvinění. Pověz, proč jsi informace o našich nepřátelích na web neumístil? Vždyť kdož nyní z příznivců našich ví, jak strašným nebezpečím jsouť pro nás ženy v hnědých šatech, ale především vůdkyně jejich, Ava Kuhá?

Vyslýchaný (zmítá se v železech a chce vyskočit): Ava Anselmovna je svatá žena! Nikdy by neučinila nic zlého proti spiknutí! Tlusté ženy v hnědých šatech nejsou víc než zájmové sdružení, na mou čest!

L.D. Trockij, pravý přísedící (ironicky): Na tvou čest?! Ty žádnou čest nemáš!

Vrchní inkvizitor: Pohůnci a biřici, přitáhněte mu skřipec o jeden díl! A zčerstva, za tohle prohlášení si zaslouží trochu bolesti.

jeden z pohůnků: Vaše excelence, on je ten chlap silný jako býk, mám strach, že přetrhne pouta!

Vrchní biřic (zahanbeně, že si jeden z jeho podřízených dovolil obtěžovat inkviziční komisi něčím, co je v kompetenci vrchního biřice): Vaše excelence, to je nesmysl. A i kdyby je přetrhl, tamhle ve výdejním okénku je skryt jeden z mých lidí s narkotizační puškou. (k obviněnému) Když jsi spal, zvážili jsme tě, a dávka uspávací kapsle je spočítána tak, že by skolila indického slona. Na tebe také postačí, to se neboj! (opět k inkviziční komisi) Omluvte mé podřízené, po ukončení jednání je nechám zbičovat. (k pohůnkům) Tak alou, o díl přitáhnout skřipec!

V okamžiku, kdy se pokusili pohůnci přitáhnout skřipec, napjal Lars svaly a mučící žebřík praskl. Lars mocným saltem vzad s trojitým vrutem přeskočil své mučitele. Z okénka, u nějž ve všední dny očekávají pracovníci Institutu ideologické indoktrinace svoji zaslouženou krmi, vyletěla narkotizační šipka. Namísto Larse však zasáhla Trockého, který se po vyslýchaném vrhl a chtěl jej skolit. Zasažený něco zamumlal a usnul. K dnešnímu dni dosud spí a neví se, kdy účinek uspávacích prostředků pomine.

Lars prokličkoval mezi houfy pronásledovatelů, vyhoupl se na jedno ze zamřížovaných oken, vytrhl mříž ze zdi, mrštil ji do tváře nejbližším biřicům a vrhl se ven.

Jeho tělo nebylo nalezeno.

Komentář k činnosti webdesignéra Larse

Autor: Aligátor.

Abstrakt:

Web spiknutí je takřka nefunkční a hnusný. Zavinění je jednoznačně na straně webdesignéra Larse.

Kompletní analýza případu:

Lars přijal zaměstnání webdesignéra spiknutí, neboť se domníval, že naším cílem je znovunastolení stalinského teroru. (To se mýlil.)

Lars nerozuměl ani webovým standardům, ani webové grafice, trpěl absolutním nedostatkem výtvarného cítění.

Za pozitivní přínos Larsova působení je nutno uznat krásné hořící logo "web design", které je umístěno na hlavní stránce.

Lars za svou práci nedostal nic zaplaceno, takže by se mohlo zdát, že spiknutí nevzešla z jeho působení žádná škoda. Je však nutno účetně ocenit čas, který promarnila inkviziční komise, zničený skřipec a rozbité okno. Krom toho spiknutí utrpělo nemateriální škodu na dobrém jméně, protože si o nás všichni myslí, že jsme blbci, když máme tak ohavnou webovou prezentaci.

A co je nejhorší, naši příznivci neměli možnost získat informace o třech důležitých věcech, neboť Lars zašantročil příslušné informační materiály. Týká se to především

Závěry a doporučení:

Spiknutí konstatuje, že Lars je darebák a nemáme ho rádi.


Jít zpět nebo vypsat: Někdo, kdo smí mluvit za spiknutí & Vnitřní záležitosti spiknutí nebo vše