Dirkův blog

Matematický vtip

Noc, středa 18. 3. 2009
Matematické vtipy zřídka připadají vtipné komukoli krom matematiků.

Začněme metavtipem, založeném na starém vtipu o Radiu Jerevan.

Zpráva Radia Jerevan: V Moskvě občanu Svjatoslavu Vjačeslavoviči Ivanovovi věnovali automobil značky Lada.
Omlouváme se za drobnou chybičku v předchozí zprávě. Nebylo to v Moskvě, ale v Leningradě. Nebyl to Svjatoslav Vjačeslavovič Ivanov, ale Ivan Svjatoslavovič Petrov. Nebyl to automobil značky Lada, ale bicykl značky Ukrajina. A nikdo mu ho nevěnoval, ale ukradli mu ho.
Patřím ke generaci, která na vtipech o zprávách Radia Jerevan vyrostla, tak to prosím při čtení dalšího textu berte v potaz.

Prohlášení: Matematický vtip z titulku není vtip, ale realita života. Navíc není matematický.

Uznávám, že se předchozí prohlášení se epickou šíří ani zdaleka neblíží zprávám Radia Jerevan. Přece nejsem Armén.

Dnes jsem se zúčastnil kriticky důležité (pro mě) porady (ech, říká se tomu Steering Committee Meeting, snad proto, že přehršel dvojitých e, tedy e-e, působí na duši a trávicí soustavu vskutku průrazně). Týkala se projektu, na kterém rok pracuji ve schizofrenní roli zadavatele, dodavatele a budoucího uživatele, a tudíž nemohu nevidět všechny nedostatky na všech stranách.

Před nedávnem se dlouhodobé strategie zahrnující i tento projekt ujal nový člověk. Na poradě, kam přišli všichni úplně nejdůležitější velcí šéfové, představil nový plán. Aby ho schválili, zdůraznil, jak neutratíme více, ale přitom toho více uděláme. Znělo to neuvěřitelně dokonce i nejvyšším šéfům, tudíž použil vysvětlení, které mě přimělo k sepsání tohoto příspěvku.

Řekl toto. "Racionalizovali jsme požadavky uživatelů."

Nechci se nyní nimrat v tom, jak marxisticko-dialekticky na mě působí slovo racionalizace v tomto kontextu. Snad je to špatný vliv nějaké ruské knihy, tuším, že Pohádky o Trojce od Strugackých. Chci se zabývat čistě matematickým obsahem tohoto tvrzení.

Hned v první chvíli mě totiž napadl následující vtip.

Nový vůdce: Projekt bude stejně drahý jako předtím, ale dodáme toho více. Racionalizovali jsme totiž požadavky uživatelů.
Hnidopich Dirk (jen pro sebe, pochybovačně): Což znamená, že kontinuum reálných požadavků uživatelů nebude dodáno.
[ďábelský smích]

Podstata "vtipu" je, mé milé baculaté matematicky nevzdělané čtenářky, ve vztahu množin racionálních a reálných čísel. Racionální čísla jsou zlomky (třeba tři sedminy), reálná čísla jsou jednak zlomky, ale také to, co leží mezi každými dvěma zlomky -- třeba odmocnina ze dvou. Odmocnina ze dvou je číslo, které vynásobeno samo sebou dá dvojku -- nebo jinak, je to délka úhlopříčky čtverce se stranou délky 1. Zlomkem není a důkaz je velmi půvabný.

Podstatné je, že reálných čísel je více než racionálních. A je jich, a to je už mírně těžší dokázat, dokonce mnohem více. Vlastně těch zlomků je mezi reálnými čísly jen zlomek [ďábelský smích]. Skoro žádné. Nebo jinak, skoro všechna reálná čísla jsou něco jiného než zlomky.

Ta reálná čísla, která nejsou zlomky, se jmenují iracionální. Těch je stejně jako všech reálných (to už se při počítání s nekonečny občas stane), ale některá z nich jsou "trochu jako zlomky" a je jich také jen tolik, jako zlomků. Těm ostatním se říká transcendentní (a opět je jich tolik jako všech reálných čísel).

Vztaženo k našemu velkému projektu, všechny uživatelské požadavky, které nebudou realizovány, jsou tedy iracionální neboli nerozumné, a skoro všechny transcendentní -- tedy to, co přesahuje smyslovou skutečnost.

A tím pádem asi nelze nesouhlasit s rozhodnutím managementu takové uživatelské požadavky vypustit.

Óm mani padmé húm.


Ech, ještě jednu poznámku nakonec -- vůbec jsem netušil (a Wikipedii budiž díky), že existují i takové množiny jako nadpřirozená nebo surreálná čísla. Ani o sedenionech jsem nikdy neslyšel. Takže to nakonec nebyl úplně promarněný den.


Aktuální články   Zpět   Mail   RSS   Dirkův web   Hlavní stránky spiknutí

Archiv:

2010: březen duben srpen říjen

2009: březen duben září říjen listopad

2008: leden prosinec

2007: prosinec

2006: leden březen prosinec

2005: prosinec