wow !Institut ideologické indoktrinace - organizační poznámky? «

Jak u spiklenců vařili web

Webové stránky spiknutí nebyly vždy takové jako dnes. Bolestné první krůčky můžete vidět na těchto skrínšotechobrázcích, z nichž je patrno, že kvůli utajení se na stránky vpodstatě nedostal žádný obsah. Zlé jazyky tvrdí, že tak je tomu ostatně dodnes.

Jen nápis Spiknutí, nic víc, malým písmem uprostřed Jen obrázek s nápisem Spiknutí - znáte z TV reklamy

Pak jsme ale náhodou potkali kvalifikovaného webdesignéra, který se po pár větách vemluvil do našich srdcí. Prohlásil, že na ty stránky dá to, co se bude líbit jemu, do návrhu si nenechá zbytečně kecat, nebude zbytečně programovat žádné koniny a rozhodně nebude vybírat nějaké sladěné barvy nebo tak něco, protože to je změkčilé a nehodné spiklenců. Tím nás spíše rozladil, ale pak se naše líce vyjasnily, když sdělil, že to celé bude dělat zdarma, aby dobrá věc zvítězila. Pak už jsme neváhali ani chviličku.

Později se však zjistilo, že spolupráce nebude tak hladká, jak to zpočátku vypadalo. Truchlivý příběh je popsán zde.

Po Larsově odchodu se přípravy webu bez řečí ujal Baobab se skupinkou zapálených pomocníků. Zásadním rozhodnutím bylo začít prací na jednodušším projektu a pak teprve použít získané zkušenosti na přepracování hlavních stránek. Po racionální úvaze byly vybrány webové stránky Institutu ideologické indoktrinace.

Baobabovo nenásilné vedení práce mělo mnoho kladů, ale též některá negativa. Především je třeba zmínit, že ne všichni pomahači měli pro svou práci ty nejlepší předpoklady, což sice Baobab přecházel mlčky, ale řada jiných spiklenců se brzy začala kriticky ozývat. Kritika výrazně zesílila poté, co jeden ze spiklenců rozšířil mezi ostatní následující přepis zvukového záznamu, zachyceného na jedné z porad.

Klokan: "Každopádně mám velikánskou radost, že jsem se nakonec v tom Pascalu naučil programovat."

La Cucaracha: "Přece jako v Perlu, ne v Pascalu, ne?"

Dirk: "Ve skutečnosti je to PHP, ale podobnější je to Perlu než Pascalu, to máš bod, Rybo."

La Cucaracha: "Já myslela, že PHP znamená jako Pretty Horrible Perl, no."

Dirk: "Neznamená."

Baobab mlčí.

Dirk (nasupeně): "To se nedá poslouchat, odskáknu si."

Klokan (k Baobabovi): "Mimochodem, nechci Dirka pomlouvat, jenže když on je tak strašně vztahovačný a vzteklý, tak to raději řeknu teď, když je pryč. Čekal jsem, že když je DiS, jako diplomovaný specialista, na tu grafiku, že to bude vypadat líp."

La Cucaracha (udiveně): "Tys to pochopil takhle? Podle mého říkal, že je dysgrafik, ne?"

Baobab mlčí.

Klokan: "Tak proč zrovna on se stará o vizuální podobu?"

Baobab mlčí.

La Cucaracha (smířlivě): "No, a ty třeba zase neumíš programovat, no. Třeba ho to prostě baví, aspoň bych řekla, no."

Klokan: "Já náhodou umím programovat. V deseti letech jsem na počítači PMD naprogramoval v jazyce KAREL Euklidův algoritmus na nalezení největšího společného dělitele."

La Cucaracha: "No, a od té doby nic moc, ne? A dneska, jako teď, bys to taky jako nezvládl, ne? Jako naprogramovat, ne?"

Baobab mlčí.

Klokan mlčí.

Dirk (přichází a oklepává si mokré ruce): "Ale i tak, uznejte všichni, že ty klikve se mi moc povedly."

Baobab mlčí.

La Cucaracha a Klokan klopí oči a mlčí.

Dirk mlčí a výhružně se rozhlíží.

Baobab mlčí.

La Cucaracha a Klokan klopí oči a mlčí.

Dirk mlčí a výhružně se rozhlíží.

Baobab mlčí.

La Cucaracha a Klokan klopí oči a mlčí.

Dirk mlčí a výhružně se rozhlíží.

Baobab mlčí.

La Cucaracha a Klokan klopí oči a mlčí.

Dirk mlčí a výhružně se rozhlíží.

Baobab mlčí.

La Cucaracha a Klokan klopí oči a mlčí.

Dirk (vyzývavě): "Já myslím, že klikve jsou to nejhezčí na celém webu."

La Cucaracha (nakloní se ke Klokanovi a tiše zašeptá): "No ale přece, ty jsi přece jako opravdický grafik, ne, tak proč jsi to jako nedělal ty, no?"

Klokan (zaskočeně): "Prostě mi to nikdo nenabídl. Za tím bude jistě nějaké spiknutí, viď? Nenapadlo by mě to, ale když to takhle říkáš..."

La Cucaracha se otočí k Baobabovi, ale ten mlčí.

Klokan (šeptem k La Cucarache): "To je stejné, jako by ses ptala, proč neprogramuje Dirk, který to určitě umí lépe než já. Myslím, že to asi má zmást nepřátele, víš?"

Baobab mlčí.

Přesto nelze webové stránky Institutu ideologické indoktrinace zcela zavrhovat.

A nyní konečně představme ty, kteří mají největší zásluhy. Foto: La Cucaracha

La Cucaracha

pracuje v účtárně Institutu ideologické indoktrinace takřka od jeho vzniku. Bez jejích jazykových korektur by se našim webovým stránkám stěží dostalo tak vřelého přijetí u nejuznávanějších znalců češtiny, jako např. Joea Dobrmanna či Karla Hynka Maye.

La Cucaracha nezištně pracuje i dvě tři hodiny týdně, investuje do zkvalitnění webu vlastní prostředky (vlastního pana Sponku) a dokonce se nechala stylově tetovat, aby dokázala, že v naši věc věří.

Krom toho je nadpozemsky krásná.

La Cucaracha říká o sobě a své práci:

Sherlock Holmes říkal, že když jako vynecháte nemožné, dostanete teda řešení, no, i když je jako nepravděpodobný. Dirk Gently, teda jako ten opravdový, v knížce, ne ten spiklenec, no, ten říkal, že vynechat se má to ostatní, že to nepravděpodobný není ono, že jako to nemožný má jakousi soudržnost, no, že by se to vynechávat nemělo. A já říkám, že když se vynechá všecko, tak nezbude nic, teda.

Foto: Klokan

Klokan

je kamarád od Františka Boudy. Jednoho dne přišel ve vinárně u Srba ke spiklencům a prohlásil, že viděl webové stránky spiknutí a rozhodl se pomoci, protože něco takového si svět nezaslouží.

Od té doby se z neznámého akademického malíře vypracoval na nejvýznamnější sloup webdesignu, který spiknutí má. A to už ve spikleneckých kruzích něco znamená.

Klokan říká o sobě a své práci:

Já bych chtěl poděkovat rodině, která mě drží nad vodou, přátelům, učitelům z Akademie výtvarných umění, paní Havránkové z jídelny, dále Jaromilu Boneckému a Danielu Šustovi, kteří mne jako malého chlapce mlátívali a vypěstovali ve mně tak jiskru touhy po krásnu. Dále bych rád poděkoval slunnému počasí, teplé vodě, ječným kroupám, hněvu nad rozlitým mlékem a strdím, včelám v úlech, ptákům v sadech, kostkám cukru, kudle v zádech, rose v očích, píci v jícnu, střevlím v láku, ať jsem pro smích, ať se picnu, ať jen každý v celém světě slyší v téhle jedné větě, že bych si přál pro každého mír.

Foto: Dirk

Dirk

je jeden z významných ideologů spiknutí, vychovatel dětí, údajný literát, ex-matematik a kapitální pašák. Jeho vlastní webovou prezentaci hledejte zde.

Dirk říká o sobě a své práci:

Na celém webu jsou nejhezčí moje klikve.

Foto: 4479 vysvětluje Baobabovi základy SQL

Baobab

celý tým webových tvůrců vede. Na snímku je vidět, jak zaujatě naslouchá radám 4479, který doporučuje používat databázové řešení a vysvětluje mu základy SQL.

Baobab o sobě a své práci nemluví.

Samozřejmě, že s prací pomáhají i další. Le Petit Roland se pořád hrnul ke korekturám, jenže francouzských textů bylo pomálu. Matylda doporučovala norský vzor, Trockij prosil o permanentní úpravy, 4479 všem vnucoval používání databází. Profesor von Zweitort vyvinul standard XDMNT, v němž podle něj mají být stránky vytvořeny. Na námitku, že ten standard žádný prohlížeč nedokáže zobrazit, opáčil, že tedy takový prohlížeč naprogramuje, jenže napřed musí naprogramovat vhodný operační systém, a to nejlépe pro úplně jiný typ počítače, který se okamžitě odebral postavit (a od té doby se naštěstí o web nezajímá). Kapitán Z se nabídl, že donese spoustu fotek, půjčil si Trockého fotoaparát a čas od času všem vypráví, jak se mu povedla nějaká fotka. Dosud ale nikomu nic neukázal. A tak dále, vždyť to znáte sami.

Zbývá snad dodat, jaké pracovní nástroje a postupy byly při tvorbě webu použity.