wow !Institut ideologické indoktrinace - nepřátelé? «

Dr. Mlha

Dr. Mlha -- pravděpodobný portrét Není pochyb, že dr. Mlha je nejnebezpečnějším protivníkem, kterého spiknutí má. Jeho nebezpečnost tkví v tom, že dokázal během krátké doby vybudovat silnou organizaci fanaticky věrných přívrženců, dokonale utajit své cíle (i před lidmi, kteří pro něj pracují), krom toho disponuje obrovským jměním a nikoli v neposlední řadě je nadán mnoha nadpřirozenými schopnostmi, z nichž jmenujme alespoň to, že je dokonalým hypnotizérem. Proto také nikdo netuší, jak doopravdy vypadá.

4479 v převleku Díky úsilí, které vynaložil zejména Baobab, Aligátor a 4479, se podařilo o dr. Mlhovi mnohé vyzvědět. 4479 se totiž v převleku za sumce odvážně vydal přímo do nitra tajemného doupěte dr. Mlhy v domě č.p. 6 na Rooseveltově ulici v Brně a naslouchal z kanalizačních trubek, o čem si jeho spřeženci vyprávějí. Aligátor do kanalizace nosil pro 4479 každý den svačiny, které připravovala Matylda.

4479 vyzvěděl, že cílem dr. Mlhy je přinést peklo na zemi. Nikdo ze spiklenců však netuší, jak doslova to dr. Mlha myslí a co tedy očekávat.

Bohužel, přes svůj skvělý převlek se 4479 prozradil. Matylda neuvážila, že proskurníková pomazánka, kterou našemu vyzvědači připravila, může způsobit takovou tragédii. Páchnoucí bubliny, které stoupaly z kanalizace, přilákaly zájem Kamila Přeháňky, jednoho z asistentů dr. Mlhy. Co se odehrálo dále, je přesvědčivým dokladem o vynikajících kvalitách 4479. Pokud máte zájem, filmový materiál, který později našel Aligátor v kameře zavěšené na jedné z větví Baobabu, je k dispozici zde. Slova totiž nedokáží vylíčit a klávesnice vypsat hrůzu a úděsnou expresivní nádheru souboje, který následoval.

Snad postačí, když uvedeme, že 4479 se zbavil sumčího převleku a ve své oblíbené podobě Gandalfa Šedého skolil Jáchyma Přeháňku, který jej zaskočil s brokovnicí. Málem přepral i samotného dr. Mlhu, leč tento rafinovaný ničemník unikl díky raketovým botám. Vynikající šermířskou techniku pochválil 4479 i samotný Le Petit Roland, jen si neodpustil poznamenat, že rapír je elegantnější než čarodějná hůl.

Krátký, nesnadno zařaditelný literární útvar na téma jak jsme bojovali s dr. Mlhou napsal Bobby. Mnozí znalci tvrdí, že tím chtěl pouze vyvrátit dohady o své negramotnosti, nicméně pokud dokážete nalézt zalíbení v bizarních rodokapsech, přečtěte si to. (Je to ale opravdu blábol.)

Protože dr. Mlha je značně nedůtklivý, naše výzvědná činnost a smrt blízkého spolupracovníka jej rozčilila. Přestože předtím spiknutí spíše ignoroval, začal zjišťovat, že by mu z naší strany mohlo hrozit nebezpečí. Jeho protiútok byl strašlivý a jeho rafinovanost nás všechny zaskočila.

Dr. Mlha totiž použil následující strategii: zlikvidoval jednu z našich úhlavních nepřítelkyň, tlustou ženu v hnědých šatech Avu Kuhou a tvářil se, že je vlastně na naší straně.

Přestože Aligátor tvrdí, že si dr. Mlha prostě Avu Kuhou s 4479 spletl (a naznačuje tak nenápadně, že v sumčím převleku je 4479 tlustý a hnědý), většina spiklenců tuto argumentaci odmítá. Daleko přijatelnější byla myšlenka Bezejmeného Hrdiny, že se dr. Mlha spletl a považoval tlusté ženy v hnědých šatech za součást našeho spiknutí, což je jistý nezamýšlený důsledek Bobbyho vazeb na tlusté ženy v hnědých šatech.

Nelze popřít, že právě díky tomu mnozí prosazovali, aby byl Bobby propuštěn z inkviziční vazby.

Lev Davydovič Trockij naopak tvrdí, že tento čin dr. Mlhy se spiklenci vůbec nesouvisel, neboť je možné, že tlusté ženy v hnědých šatech mohou překážet nějakému tajuplnému záměru dr. Mlhy, o němž nám není nic známo. (Trockij doslova mluvil o mlhavém záměru, není ale známo, zda to byla literární nadsázka nebo něco podstatnějšího, takže tomu nikdo nevěnoval pozornost.) Dále Trockij jako alternativní vysvětlení nabídl, že šlo o akt permanentní revoluce, ale Matylda ho okřikla, ať s tím zase nezačíná, takže se uraženě stáhl do ústraní a další debaty se neúčastnil.

A konečně profesor von Zweitort vysvětlil ostatním, že to dr. Mlha udělal z legrace. Protože prof. von Zweitort je (mezi jiným) profesorem psychologie a krom toho se jako šílený vědec dokáže do dr. Mlhy vcítit, mnoho spiklenců toto vysvětlení přijímá.

Bezprostředně po likvidaci Avy Kuhé vyslal dr. Mlha ke spiklencům svého emisara a pokusil se vyjednávat o smíru. Zpočátku se zdálo, že vyslanec ing. arch. Holomráz má opravdu upřímný zájem vyjednat mezi spiklenci a dr. Mlhou příměří.

Kapitán Z stál ale na stráži. Se svými mlhodavy Anahajmem a Bejsbolem neváhal sledovat pohyby ing. arch. Holomráze ve dne i v noci. A brzy se ukázalo, že údajný vyslanec je sprostý zvěd, který v době, kdy se domníval, že je sám, tajně obkresloval vzory z tapet, o nichž patrně předpokládal, že obsahují tajné kódy.

Kapitán Z s mlhodavy

Taková špinavost všechny spiklence pobouřila. Obzvlášť Elvis a Trockij, kteří jednání s ing. arch. Holomrázem od počátku vedli, byli dotčeni. Takto zneužít jejich vstřícnost!

A tak spiklenci použili obvyklou metodu, ke které sahají vždy, když je někdo ošklivě podvede: hnali ing. arch. Holomráze svinským krokem.

Bohužel není jasné, kdo všechno stojí na straně dr. Mlhy. Naše dosavadní zkušenosti naznačují, že každý, jehož jméno se nějak týká počasí, by mohl být jeho pomahačem. Především se nyní snažíme sledovat Jarmila Snížka, ing. Buřinu a Mariku Tichou -- tu sleduje především Le Petit Roland, protože slečna Tichá je mimořádně krásná a sympatická. Když Dirk namítal, že jméno Tichá nemá s počasím nic společného, Le Petit Roland nonchalantně mávl paží a pronesl památnou větu: "A ticho před bouří není nic?"

Vážnější obavy než další avantýra Le Petit Rolanda však vzbuzují důvtipné konstrukce Prince of Whales, který poukázal na možné propojení dr. Mlhy s ekologickými iniciativami -- název Hnutí Duha je dostatečně výmluvný a to, že se předseda Strany zelených jmenuje Jan Beránek (to je takový mrak, ty nedovtipný troubo) je dalším významným argumentem pro tuto spolupráci. Možná tedy, že se antiekologický fanatismus Michaila Bakunina či Elvisova nenávist ke zvířatům budou spiklencům v boji proti dr. Mlhovi ještě hodit.

Další aktivity dr. Mlhy jsou poněkud nepřehledné:

Protože v současné době panuje mezi dr. Mlhou a spiklenci něco jako ticho před bouří (promiň, Rolande, měl jsi pravdu, vážně se to říká, pozn. spik.), musí tento text zůstat nedokončený.

Lze ale očekávat, že další informace brzy získáme a dokonale je před všemi baculatými čtenářkami tohoto webu utajíme.

Závěry, poznámky, zjištění, dohady:

Negativní: Pozitivní: