wow !Institut ideologické indoktrinace # texty? «

Nejtajnější tajnosti Institutu ideologické indoktrinace

Autor: Někdo, kdo smí mluvit za spiknutí & Oblast: Organizace

Tento text pojednává o některých tajných skutečnostech. Proto se nedivte, že většinu uvedených informací vylhali naši kryptologičtí specialisté a nelze v nich nalézt pražádný popis reality a bohužel patrně ani žádný smysl.

Formální aspekty činnosti Institutu ideologické indoktrinace

Organizační struktura Institutu ideologické indoktrinace je nesmírně komplikovaná. Nakreslit organizační schéma se dosud nikomu nepodařilo, což je jen dobře, neboť by to zajisté neprospělo tolik žádoucímu utajení.

Největší překážkou snadnému pochopení skutečného uspořádání Institutu ideologické indoktrinace je to, že téměř každý zaměstnanec je zařazen do mnoha navzájem nesouvisejících druhů organizačních struktur podle matoucích a chaotických hledisek, která často neslouží ničemu než pomýlení zaměstnanců samotných, protože nepřátelé již dávno takové pitomosti ignorují.

Hledisko tonáže:

Struktura pracovních oddělení:

Členění podle významu

(v pořadí od nejvýznamnějších k nejméně významným):

Hledisko trubicových nosníků hrtanu:

Zpracovala sekce statistiky marketingového oddělení Institutu ideologické indoktrinace.

Vybrané společenské aktivity

Astrologická sekce

Předpokládá se, že ve vedení sekce je některý spiklenec, ovšem těžko říci, který. Tak důležitou a komplexní otázku, jako starost o celé hvězdné nebe, by však spiknutí jistě nepřenechalo nějakému tupému a laxnímu úřednickému lemplovi.
Hlavním cílem sekce je provedení astrologické reformy, která spočívá především v zavedení reálného kalendáře, jehož měsíce mají skutečně délku jednoho měsíčního oběhu. Je legrační, že takových měsíců je takřka přesně třináct (a nikoli dvanáct). Všimli si toho už pašáci kvalit Immanuela Velikovského nebo Ericha von Däniken. Měsíční oběh trvá totiž asi dvacet osm dní, jak ví každý, kdo si připadal jako úplný blbec neschopný zodpovědět jednoduchou otázku, ve kterém měsíci těhotenství je jeho žena -- měsíce těhotenství odpovídají měsícům menstruačního cyklu, který zase odpovídá měsícům skutečným, čtyřtýdenním. Dvě stě osmdesát dní optimálního těhotenství je tedy deset, nikoli devět měsíců (a samozřejmě čtyřicet týdnů, jak snadno spočíst).

Spiklenecké teorie o tom, proč vznikl týden, zjevně čtvrtka skutečného měsíce, a jak byl pak začleněn do neskutečných měsíců kalendářních, doporučujeme hledat např. v knihách Immanuela Velikovského Světy v kolizi nebo Věky v chaosu.

Problém, který však nelze nechat stranou, je délka roku: třináct krát dvacet osm není tři sta šedesát pět, ale pouze tři sta šedesát čtyři. Co se zbývajícím dnem? A co s dalším dnem navíc v přestupných rocích, o nichž se spiklenci také něco doslechli?

A tady přichází geniální myšlenka, prosazovaná již dávno v poněkud pozměněné podobě Ludvíkem Součkem -- jeden den nechť je "navíc", mimo počítání měsíců a týdnů. (Spiknutí se neztotožňuje s Jakobíny, kteří chtěli mimo nechat rovnou pět dnů -- ne snad proto, že by spiklenci neuměli do pěti napočítat, nýbrž proto, že tento koncept je ovlivněn počítáním na dvanáct měsíců po třiceti dnech.)

Jediná drobnost, kterou si spiklenci vymysleli sami, je zařazení tohoto nadbytečného dne do ročního kalendáře. Jako nejvhodnější byl zvolen 9. leden, a to proto, že tento den spiklenci málokdy postřehnou, vyspávajíce orgie spojené s oslavou Tří králů.

Jak známo, oslavy Tří králů se odehrávají od 6. ledna, kam je ostatně zařazuje i běžný kalendář. Prvním králem byl Richard II. Anglický, zvaný Lví srdce, narozený 6. ledna 1367, druhým Ken Lane, král Cordanie, narozený 7. ledna a konečně třetím a nejvýznamnějším je Elvis, král rock'n'rollu, narozený 8. ledna 1935.
Protože současné značení měsíců neodpovídá náročným standardům vyžadovaným spiklenci, pracovně zatím označujeme měsíce velkými písmeny. Rok tedy běží následovně: 1. A, 2. A, atd., atd., atd., 25. H, 26. H (první svátek Tří králů), 27. H (druhý svátek Tří králů), 28. H (třetí svátek Tří králů), Neexistující den. V přestupném roce na Neexistující den navazuje ještě Probouzení. Pravidla pro zařazování přestupných let odpovídají běžným pravidlům gregoriánského kalendáře.

Několik mimořádně blbých čtenářů nemohlo pochopit, proč je posledním měsícem H a tvrdili, že H není třinácté písmeno abecedy. Těmto neschopným individuím vzkazujeme, aby si písmena dobře spočítali, případně vrátili maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom. Nebo vám ochotně poradí Dirk.
Spiklenci též založili pracovní komisi, která se zabývá nalezením nejvhodnějších jmen nových třinácti měsíců. Hned na začátku byla odvržena myšlenka, že by alespoň některé názvy kalendářních měsíců zůstaly zachovány -- nejenže by to bylo matoucí, ale též neestetické, neboť názvy, které komise vymyslí, budou jistě daleko krásnější, než to, co tu dnes máme (považte např. říjen -- dokážete poznat, že nastal, podle říje jelenů? Podle posledních výzkumů to nedokáže devět z jedenácti spiklenců).

O dalších pokrocích na této frontě vás samozřejmě budeme informovat.

Za jinou nezbytnou aktivitu sekce je považován výrazný zásah do přípravy horoskopů, které neberou v úvahu některé astronomické změny, díky nimž je celá řada znamení posunuta i o několik dní. Spiklenecká astrologická znamení odpovídají spikleneckým měsícům, ovšem vhodná souhvězdí se občas hledají poněkud hůře a především u řady spiklenců panuje silný (byť nesmyslný) odpor proti tomu mít narozeniny např. ve znamení sbíječky nebo plynové masky.

I tato problematika zaslouží hlubší rozpracování, jehož se nepochybně dočkáte.

Kroužek spikleneckých písní a tanců

Čestným předsedou Kroužku je Baobab, který proslul zejména písní Sounds of silence (neplést s parodií téhož jména, kterou drze zpeněžil Paul Simon a v níž je naopak spousta hluku).
Mnoho spiklenců významným způsobem ovlivnilo světovou hudební scénu. Např. Trockého píseň Living Next Door to Elvis se dlouho držela v Top Ten všech hitparád.

Kroužek ovšem v poslední době ovládly síly, které se snaží prosadit cover verze populárních lidových písní. Např. oslavnou píseň

Matyldo ze spiknutí
v tvém bytě není k hnutí
šifry a pistole
válí se po stole
vyhoď je raději ven
dřív než přijde bílý den
na melodii Andulko šafářova muselo složit mimořádné hovado.

Tyto kruhy dokonce prosazují spikleneckou hymnu, nad jejímž textem kroutí hlavou i takoví aliterární jedinci, jako je například Dirk (který při zaslechnutí slova nejlepčí dostal infarktový záchvat). Posuďte sami:

Spiknutí naše chová se plaše
přesto se nebojí
spiklenci naši důvtipní braši
před každým obstojí.

Ref: Spiklenci jdou, spiklenci jdou,
nikdy síly neztrácí,
spiklenci jdou, spiklenci jdou,
kapitální pašáci.

Ať si dr. Mlha do nebe šplhá
zločinec tajemný
jen ať si kvičí, brzy ho zničí
náš souboj vzájemný.

Ref: Spiklenci jdou...

A Ava Kuhá teď už je tuhá
a to je nejlepčí.
jí nevedeny teď tlusté ženy
jen stěží zakřepčí.

Ref: Spiklenci jdou...

Kolínský Armin v batohu pár min
jen ať se rozhlíží
ač rád by zlobil, spiklencům škodil,
stěží nám ublíží.

Ref: Spiklenci jdou...

Hudebně orientovaní spiklenci zase namítali, že rytmus v refrénu je znásilněný, což je jistě pravda. Schválně, důvtipná baculatá čtenářko: dokážeš uhádnout, na jakou melodii se měla hymna pět?

K vážným námitkám také patřilo, že text je negativně koncipován a vlastně mluví více o nepřátelích spiknutí než o spiknutí samém. Nejmenovaný autor přislíbil další sloky a přepracování refrénu, ale zatím nic nevytvořil.

Další

Něco jistě ještě odtajníme, nebojte se.


Jít zpět nebo vypsat: Někdo, kdo smí mluvit za spiknutí & Organizace nebo vše