wow !Institut ideologické indoktrinace - nepřátelé? «

Doplňkový obrazový doprovod

Spiklenci se dlouho utěšovali, že jejich nepřátelé nemohou zvítězit. K tomu vedla pragmatická úvaha, běžná v teorii spiknutí: nepřátelé spiknutí nepracují tak dobře, jako my. Považte sami. Nejosobnější nepřítel spiknutí, Armin Kolínský, pracuje sám a na vlastní pěst. Představuje sice pro Spiknutí vážnou hrozbu, ale prostou početní převahou nad ním musíme časem zvítězit. U mohutných organizací Tlustých žen v hnědých šatech a přisluhovačů dr. Mlhy zase platí, že bez vedení ztrácí orientaci a kuráž. Zbavme svět dr. Mlhy a jeho pomahači se rozprchnou jako hejno piraní, zabijme ještě několikrát Avu Kuhou a z Tlustých žen v hnědých šatech zbude jen tříšť klubů břišních tanečnic. Dva životy pryč -- a o dvě mocné skupiny nepřátel méně.

Spiknutí naopak působí dojmem organizace velmi spletité, ale ve skutečnosti je ještě daleko komplikovanější. Jeho organizace především postrádá zřejmé centrum (přes neustálé pochybnosti o existenci Velmistra, o pozici paní Matyldy, o Baobabově údajné naprosté rozhodovací dominanci, o záhadné postavě Zahradníka a údajných rozhovorech lyžařských bot ukrytých v komoře na košťata v rezidenci Kapitána Z), spiklenci dokonce neskrývají ideologické rozpory, osobní spory a cizí úspory. Zničit tak bizarní strukturu se nepodaří ledaskomu.

A proto se spiklenci velmi polekali, když se ukázalo, že budou muset čelit hrozbě organizace, která je strukturována velmi podobně jako Spiknutí samo. Strašliví sibiřští bratři Čuk, Gek a Sedmnáctý Srpen založili v Tmutarkani kynologický kroužek, který se stal základnou mocné nátlakové skupiny.

Matoucí bylo, že bratři si neosobovali žádné vedoucí postavení. Jistě, měli přirozenou autoritu, ale dlouhou dobu se zdálo, že zvláštní spiklenecký vyslanec celou skupinu ovládne a přičlení ke Spiknutí. Proč se tak nestalo, analyzují naši specialisté dodnes. (Identita zmíněného vyslance je utajena, nicméně prozradíme, že patří ke spiklencům nejdůležitějším a s chovem psů má jisté zkušenosti.)

Tmutarkaňská nátlaková skupina se neformálně začala označovat Dopolnitěľnyj eskort izobraženija, tedy Doplňkový obrazový doprovod.

Mezi své spolupracovníky ochotně přibrali skoro každého. Na rozdíl od spiklenců, kteří mají přirozenou nedůvěru v kreslené filmové postavy a podobnou verbež, členem Doplňkového obrazového doprovodu se stal například známý popěvek Vladimíra Vysockého Do hor, učebnice jakutské gramatiky pro třetí třídy, prázdná láhev od šestnáctistupňového rostovského piva Baltika, regulární výraz pro přeskládání hanojských věží, zápach rybí masokostní moučky nebo cínová busta Trofima Děnisoviče Lysenka.

Proti takovým nepřátelům je těžké bojovat, to si spiklenci uvědomili hned.

Pokusili se proto vnutit Doplňkovému obrazovému doprovodu naprosto nemožné členy, kteří všechny mocenské plány zhatí. Volba padla na shnilé akátové listí, pruhy zebry Grévyho, stabilní homotopické grupy sfér, egyptský hieroglyf označující koňskou moč, besemerizaci, sebrané spisy P.G.Wodehouse (přes Dirkův odpor), Keňu, polyethyletherftalát, salát, valát, pagát, škýz, mond, od sebe, k sobě a výtahovou šachtu městského úřadu v Bzenci.

Nejenže se takové bytosti, věci a jevy zdály naprosto neškodné, ale vábily jistou ponurou směšností. Jaké překvapení pak přinesl spiklencům jejich dramatický přerod v děsivé protivníky plné záštiplné moci!

Kupříkladu, Elvis se málem zadusil salátem. Nikdo tomu nepřikládal valného významu, naopak, všichni se Elvisovi smáli a Bakunin dovedně napodoboval jeho bezmocné chrčení. Jenže pak Kapitán Z uklouzl na shnilém akátovém listí a všem se rozjasnilo.

Postupovali jsme rázně: Bzenec byl evakuován (stejně tam nikdo ze spiklenců nikdy nebyl). Trockij, který měl z městské knihovny vypůjčeno Wodehousovo Až naprší a uschne, raději zahodil brýle, aby už nemohl číst. Všichni začali pít výhradně lahvové pivo a vyhýbat se PET lahvím. Ženám a dětem spiklenců bylo přísně zakázáno navštěvovat zoologické zahrady. Tarokové karty byly zničeny ve všech spikleneckých domácnostech.

Problémem však zůstala Keňa.

A besemerizace.

A stabilní homotopické grupy sfér.

Což jen tak nevyřešíme.

Závěry, poznámky, zjištění, dohady:

Negativní: Pozitivní: